మిన్హాంగ్ జిల్లా, షాంఘై, చైనా +86-13952608133

కస్టమర్ సందర్శించండి