మిన్హాంగ్ జిల్లా, షాంఘై, చైనా +86-13952608133

మా ఫ్యాక్టరీ